αντανακλώ


αντανακλώ
αντανακλώ, αντανάκλασα βλ. πίν. 71

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.

Look at other dictionaries:

  • αντανακλώ — (Α ἀντανακλῶ, άω) (για φως ή για ήχο) κάνω να επιστρέψει πίσω κάτι που προσκρούει επάνω μου νεοελλ. (αμτβ.) 1. επιστρέφω προς τα πίσω αφού προσκρούσω κάπου 2. μτφ. (για ενέργεια ή κατάσταση) έχω έμεση επίδραση ή επίπτωση κάπου …   Dictionary of Greek

  • αντανακλώ — ασα, άστηκα, ασμένος 1. κάνω κάτι που έπεσε πάνω μου (κυρίως φως ή ήχο) να γυρίσει πίσω: Η επιφάνεια του ήσυχου νερού αντανακλά το φως. 2. έχω αντίχτυπο: Η διαγωγή του αντανακλούσε σ ολόκληρη την οικογένειά του …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • Liste unregelmäßiger Verben im Neugriechischen — Unregelmäßige Verben im Neugriechischen sind Verben, die entweder hinsichtlich ihrer Stämme oder ihrer Endungen Besonderheiten aufweisen und nicht nach den üblichen Konjugationsregeln der neugriechischen Verben flektiert werden.… …   Deutsch Wikipedia

  • Unregelmäßige Verben des Neugriechischen — Unregelmäßige Verben im Neugriechischen sind Verben, die entweder hinsichtlich ihrer Stämme oder ihrer Endungen Besonderheiten aufweisen und nicht nach den üblichen Konjugationsregeln der neugriechischen Verben flektiert werden.… …   Deutsch Wikipedia

  • Unregelmäßige Verben im Neugriechischen — sind Verben, die entweder hinsichtlich ihrer Stämme oder ihrer Endungen Besonderheiten aufweisen und nicht nach den üblichen Konjugationsregeln der neugriechischen Verben flektiert werden. Inhaltsverzeichnis 1 Vorbemerkungen und Statistik 2… …   Deutsch Wikipedia

  • Unregelmäßige neugriechische Verben — Unregelmäßige Verben im Neugriechischen sind Verben, die entweder hinsichtlich ihrer Stämme oder ihrer Endungen Besonderheiten aufweisen und nicht nach den üblichen Konjugationsregeln der neugriechischen Verben flektiert werden.… …   Deutsch Wikipedia

  • ανακλώ — ( άω) (Α ἀνακλῶ) νεοελλ. ρίχνω προς τα πίσω, μεταστρέφω την κατεύθυνση, αντανακλώ (κυρ. για φωτεινές ακτίνες ή ηχητικά κύματα) αρχ. Ι. ενεργ. 1. λυγίζω προς τα πίσω, κάμπτω 2. σύρω προς τα επάνω και αναστρέφω 3. (για μπάλα) αναπηδώ ΙΙ. (παθ.… …   Dictionary of Greek

  • ανακυλίνδω — ἀνακυλίνδω (Α) αντανακλώ (όρος τής ανατομίας στον Γαληνό) …   Dictionary of Greek

  • αντιστίλβω — ἀντιστίλβω (Α) αντανακλώ λάμψη …   Dictionary of Greek

  • αντιφέγγω — κ. φεγγιζω (Μ ἀντιφέγγω) φέγγω από απέναντι, αντανακλώ φως, λάμπω …   Dictionary of Greek